Kamil Ghais Photography
Pokhara bus station, photo

Pokhara bus station

Pokhara, Nepal

Article Nepal - Manaslu