Kamil Ghais - Fotografie
Koně u Stokknes, photo

Koně u Stokknes

Stokknes, Island

Galerie Island - Okruh

Nejobvyklejší póza místních nádherných koní. Skloněné hlavy hluboko mezi drny a přežvykují tuhou Islandskou trávu.