Kamil Ghais - Fotografie
Zbytka, photo

Zbytka

Zbytka, Bohuslavice nad Metují

Galerie Ostatní

Rezervace se rozkládá na ploše zhruba osmdesát hektarů a je tvořena napůl lesním a napůl lučním porostem. Je útočištěm velkého množství vzácných rostlin i živočichů. Ze severu je ohraničena meandrující říčkou Dědinou. Tato oblast zůstala v minulosti relativně dobře zachována také proto, že zde vyvěrají podzemní vody a bylo zde obtížné provést zemědělskou melioraci.